Forside

Bov Lokalråd blev etableret 8. april 2014.

Den overordnede opgave er at understøtte vækst og udvikling i Bov Lokalområde, der dækker hovedparten af området i den gamle Bov Kommune.

Visionen er, at Bov Lokalområde skal være et af de mest attraktive steder i Danmark at bo, og arbejde og at komme som turist.

På mange områder er forudsætninger gode: vi har en smuk og mangfoldig natur, en fantastisk historie, gode fritidstilbud, gode kulturtilbud i lokalområdet eller i nærliggende byer i Danmark og Tyskland.

Området har siden den nye grænse mellem Danmark og Tyskland blev etableret i 1920 været et vækstområde for private virksomheder. En vækst som er skabt af beliggeheden ved grænsen.

Det har særligt været transport og handel, der har karakteriseret udviklingen, sådan er det fortsat. Væksten inden for de to erhverv, har skabt nye iværksættere indenfor andre fagområder, f.eks. serviceerhverv.

Grænsen og nærheden til Tyskland betyder helt unikke muligheder for oplevelser og sameksistens i regionen. F.eks. er der universiteter og uddannelsesinstitutioner i øvrigt på begge sider af grænsen. For unge kan det betyde nye spændende muligheder i et internationalt miljø.

Bov Lokalråd har i 2018 modtaget støtte fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL).

eurologo 13-08-18