Fotokonkurrence 2016

Bov Lokalråd udskrev i samarbejde med Aabenraa Erhvervsforening i sommeren 2015 en fotokonkurrence under temaet: at bo, arbejde og komme som turist i Bov lokalområde. Alle blev invitereret til at være med at fortælle den gode historie om vores lokalområde i billeder under 9 forskellige temaer:

Natur – Sport og fritid – På vandet – Kultur – Læring – Ung i Bov – Porten til Europa – Det gode liv – Et aktivt og innovativt erhvervsliv

Der er indkommet i alt ca. 150 billeder. I ikke alle temaer er lige godt dækket i det indsamlede materiale. Helt naturligt, har vi fået rigtigt mange gode billeder under temaet ”natur”, derimod er der ikke kommet billeder under bl.a. temaet ”et aktivt og innovativt erhvervsliv” og ”ung i Bov”, fortæller formand for Bov Lokalråd, Peter Therkelsen, som også har været en af de 4 medlemmer af dommerkomiteen.

Dommerkomiteen har valgt at udpege på 5 vinderbilleder inden for kategorierne: Natur, Kultur, Det gode liv, På vandet og sport og fritid.

Dommerkomiteens begrundelser er:

De 5 billeder er alle kendetegnet ved, at de har fotografiske kvaliteter og at de på forskellig måde fortæller en unik historie om vores område.

Natur: Henrik Hansen har taget et billede af Flensborg Fjord og Kollund Mole en dag, hvor vandet i fjorden var blik stille. Henrik har valgt et aflangt format for sit billede, med fjordens helt spejlglatte flade i centrum. I bagrunden skimtes profilen af Flensborg, og i højre side af billede er bygningerne på molen. Flensborg Fjord er et internationalt farvand som vi deler som transportvej, område for fiskeri og naturoplevelser på tværs af den dansk tyske grænse.

22776738064_59b6ea52ce_o

 

På vandet: Anne Thomsen har taget et billede med en mobiltelefon fra sin kajak en aften på fjorden. Nederst i billedet ses spidsen af Annes kajak, og længere fremme ses profilen af 3 andre kajakroere. Himlen og fjorden er malet i et mangefold af nuancer i lilla og blå. Billedet viser stemningen for roerne en tidlig aftentime på Flensborg Fjord.

24540868861_17519ac914_o

Kultur: Henrik B. Christoffersen har taget et stemningsfyldt billede af musikgruppen ”Gazværk” under en koncert. På scenen er de 4 musikere dybt koncentreret om deres musik, og i forgrunden ses konturerne af tilskuerne under koncerten. Et stemningsfuldt billede, som fortæller historien om musikken som et samlingspunkt om den fælles oplevelse af aktiv musikudøvelse. Gazværk består af musikere fra lokalområdet.

23284338495_fd2a508a4a_o

Det gode liv: Britta Kromand har taget et billede af  nogle unge spejdere, der holder i hånd i en kæde. Med sit  foto fortæller Britta historien om, hvordan de mange foreningsaktiviteter i vores område er med til at skabe grundlaget for det gode liv for alle aldersgrupper.

24620622926_3b4ab931d6_o

Sport og Fritid: Birgit Holms foto af deltagerne i grænseløbet omkring målet fortæller om en af de mange sportsarrangementer, der gennemføres i lokalområdet. Ud over grænseløbet, er det bl.a. Bovløbet, Hærværksmarchen og Padborg Kvindeløb. Arrangementer, som samlet et stort antal besøgende i lokalområdet, mange af deltagerne bor ikke i lokalområdet.

24018672204_c61a7727d3_o

”Vi er glade  for det modtagne materiale, som viser en stor opbakning til initiativet”, siger Peter Therkelsen. ”På vegne af Bov Lokalråd og Aabenraa Erhvervsforening, vil vi takke for de mange indsendte fotografier, og hermed for opbakningen til at fortælle historien om vores områdes unikke værdier. Også tak til de virksomheder, der har valgt at støtte op om konkurrencen ved at yde tilskud til initiativet.”

”Fotokonkurrence er første del af et samlet initiativ med fokus på at samle materiale om Bov Lokalområde og at brande områdets kvaliteter.” Peter Therkelsen fortsætter:  ”Det er en af de vigtigste opgaver for Lokalrådet at samle alle kræfter om at brande vores område. Der er store kvaliteter ved at bo, arbejde og komme på besøg her. For mange af vores gæster er naturens mangfoldighed, nærheden til og mulighederne til Flensborg en positiv overraskelse, ligesom de fleste også bliver overrasket over størrelsen og bredden af kompetencerne, som ligger i Padborg Transportcenter.”

”Den fortælling skal vi være bedre til at fortælle og dele, og det vil vi i Bov Lokalråd arbejde videre med.”

 

Fotokonkurrencen blev støttet af:

DTK A/S, Kontor Syd, ITD, Euromaster, Dekoprint A/S, Aabenraa Erhvervsforening, H.P. Therkelsen A/S

Billede6 Billede5 Billede7 Billede3 Billede2 Billede1 Billede4