Downloads

På denne side kan du hente

  • Materiale fra Lokalrådets borgermøder
  • Lokalrådets vedtægter
  • Materiale udarbejdet af Lokalrådet

Referat for møde i Bov Lokalråde torsdag den 5. november 2020

Materiale fra borgermøde den 5. december 2017

Referat borgermøde 5 dec 2017

Aabenraa Kommune: om udviklingsperspektiver på borgermøde 05-12-17

Lokalrådets præsentation 05-12-17

Materiale udarbejdet af lokalrådet

Lokalrådets nye vedtægter af 2. maj 2019

Gang i Bov nu – Lokalrådets vision for vækst og udvikling for Bov Lokalområdev

Foreningsliste

Indsigelse Kommuneplan fra Bov Lokalråd

Materiale fra borgermøde den 5. maj 2015

Plancher til møde 5. maj