6. Flensborg Fjord: Fritidsaktiviteter på vand – Kollund Mole og Kollund Lille Strand

En særlig styrkeposition for Bov Lokalområde er den megen natur – og mangfoldigheden i den (hedeslette, lyngområder, ådale, plantager, bøgeskove, kystområder og strand).

På Kollund Mole er den tidligere terminal for fjordsejladsen indrettet til aktivitetshus for søsport: roklub (roning og kajak), sejlsport og dykning.

Tæt ved ligger Kollund Lillestrand – en bynær badestrand.

Aktiviteterne på molen indeholder et vigtigt udviklingspotentiale i forhold til fritidsaktiviteter for borgerne i Bov Lokalområde – og det kan bidrage til fortællingen om Bov Lokalområde som et attraktivt sted at bo, arbejde og besøge.

Der kan således være et vigtigt potentiale for hele Bov Lokalområde ved at styrke aktiviteterne her.

Veje hertil kunne være :

  • Udvikling af aktiviteterne på Kollund Mole med en havbadeanstalt (se billedet fra København)
  • Bedre faciliteter for vinterbaderne
  • Skiltning og parkeringsforhold
  • Opsætning af en infotavle, der fortæller om molen og dens historie
  • Strandpleje ved såvel molen som ved Lillestrand