7. Kollund Naturunivers

Kollund Naturunivers er et område på ca. 12 HA i den nordlige udkant af Kollund. Her havde Naturstyrelsen tidligere planteskoledrift.

Her vil Naturstyrelsen sammen med borgerne i lokalområdet skabe et nyt naturunivers.

Kollund Naturunivers skal bygge på Fælleskab, Fantasi og Fitness!

  • Fælleskab i form af inddragelse af borgergrupper, skoler, fritidstilbud, foreninger i både planlægning og gennemførelse af projektet.
  • Fantasi fordi 12 ha åbent areal giver uanede muligheder for indretning og oplevelser.
  • Fitness i form af motion, sundhed og livsglæde som er en central drivkraft for projektet.

 

Borgerne i Kollund by tager aktivt del i lokalområdet aktiviteter eksempelvis.

Forbedringer for natur og kulturmiljø

Kollund Naturunivers vil gennem plantninger af træer og buske, såning af blomsterarealer, anlæg af vandhuller og lignende tiltag højne naturværdien i området, give levested for dyr og planter og vil være et bidrag til ønsket om mere natur i et område med store landbrugsmæssig fokus.

Samarbejde med bl.a. lokale borger og Ungdomsforening skal sikre at kulturspor og – historie inddrages i universet.

Særegenhed og potentiale

Kollund Naturunivers er enestående og anderledes da det i langt højere grad en tidligere set skal formes og drives af brugergrupper og interessenter. Det skal være folkets univers med plads til nytænkning og kreativitet og fantasi