8. Grænsehallerne – kultur og fritidscenter

Grænsehallerne er i dag det center i Bov Lokalområde med størst aktivitet. Her kommer borgere i alle aldre for at dyrke sport og motion. Centret rummer også mulighed for andre aktiviteter, f.eks. messer, kurser, møder og events som f.eks. koncerter og foredrag.

Centret har overnatningsfacilteter og restaurant m.m., der muliggør, at det kan rumme sportsarrangementer over flere dage og med internationale gæster. Arrangementer, der kan understøtte centrets økonomi, bidrage til udvikling af det lokale idrætsliv, samt ikke mindst også bidrage til at tiltrække besøgende til hele Bov Lokalområde.

Visionen er, at Grænsehallerne skal udvikles som et vigtigt kultur- og fritidscenter i Bov Lokalområde –” det sydlige idrætscenter i Aabenraa Kommune”.

Veje hertil kunne være:

  • Udvikling af de tilbud, der kan leveres, f.eks. ved etablering af en kunststofbane
  • Udvikling af aktiviteterne i centret – såvel inden for idræt som events