Padborg Transportcenter: Et internationalt kompetencecenter for transport og logistic

Padborg er blandt Europas største transportcentre for vejgods – og der er stadig vækst og udvikling i virksomhederne her. Der er i dag ca. 4.000 beskæftigede i transportområdets virksomheder. Transport og logistik indeholder et vigtigt vækstpotentiale i forhold til den samlede region. Virksomhedernes medarbejdere repræsenterer i dag en samlet betydelig viden og kompetence inden for transport og logistik.

I helhedsplanen, har kommunen og erhvervsliv i fællesskab sat en samlet ramme for udviklingen af området.

Det er vigtigt, at Helhedsplanen bliver gennemført og, at den danner rammer for det samlede arbejde med vækst og udvikling i transport og logistik i området. Visionen er en markant styrkelse af transport og logistik i regionen med Padborg Transportcenter som omdrejningspunkt.

Det første skridt vil være etablering af en robust etapeplan og en organisation, som kan tage fat på realiseringen på kort og lang sigt.

Finansiering og realisering af helhedsplanen vil være en blanding af offentlige og private initiativer.

For at skabe den nødvendige opbakning og sende et signal til de lokale virksomheder og borgere, bør der gennemføres en række mindre initiativer på kort sigt, gerne inden udgangen af 2014.

Det kunne f.eks. være.

  • Forbedring af skiltningen i området
  • Plantning af træer og buske i samarbejde med virksomhederne