Frøslev Lejren: Nationalt mindesmærke – center for kultur

Frøslevlejren er et national mindesmærke fra 2. Verdenskrig. Lejren rummer i dag en række museer, herunder Frøslevlejrens Museum der drives af Nationalmuseet. Lejren ejes og drives som en selvejende institution. Indtægter fra udleje af barakkerne skal dække driften af Lejren.

Besøgstallet til museerne er relativt beskedent på ca. 50.000 årligt. Det på trods af lejrens enestående blanding af historie, natur og oplevelser.

Som noget fuldstændig unikt blandes fortid og nutid her, fordi stedet også huser Frøslevlejrens Efterskole. Udover dagligt at give et frisk pust og liv i lejren, så tiltrækker efterskolen også elever fra hele landet (samt det danske mindretal, Færøerne og Grønland) og er dermed med til at udbrede kendskabet til Frøslevlejren og Bov området. Sidst men ikke mindst er efterskole også et kulturelt kraftcenter i området, hvor offentligheden bydes på musik, teater, dans, musical og debat.

Alt det vil efterskolen gerne gøre i endnu større grad, så de arbejder på et oplæg til udvidelse og modernisering af deres teatersal. Ideen er, at salen skal indrettes, så den kan fungere som teatersal for hele lokalområdet, den vil også kunne fungere som auditorium og biograf. Teatersalen ville for eksempel kunne anvendes til aktiviteter i forhold til den grænseoverskridende kulturaftale. Heri ligger der også et potentiale for at tiltrække nye gæster til Bov Lokalområde.

Frøslevlejren rummer et uudnyttet potentiale for Bov Lokalområde – både i forhold til at tiltrække gæster udefra og i forhold til oplevelser og aktiviteter i forhold til beboerne i lokalområdet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veje hertil kunne være:

  • En teatersal, som foreslået af Frøslevlejrens Efterskole, er det første skridt i retning af at realisere Lejrens samlede potentiale.
  • Produktudvikling, så besøgstallet til museerne i lejren forøges.