Lyreskovskolen: Center for læring og innovation

Efter sommerferien 2015 får Bov Lokalområde en helt ny skole med undervisning fra 0. til 9. klasse.

Den nye skole indeholder spændende nye perspektiver for læring og udvikling i området – og skolen vil på en række områder indeholde nye innovative elementer.

Særligt kan den nye science fløj (og måske et samarbejde med regionens erhvervsliv om innovation) give skolen en profil og understøtte den “positive branding” af Bov Lokalområde.

Det er vigtigt, at Lyreskovskolen udvikles som et fælles fyrtårn i Bov Lokalområde, og at de nødvendige aktiviteter for at sikre skolens rolle som midtpunkt styrkes.

Veje hertil kunne være.

  • Sikring af cykelstier til skolen fra hele Bov/Kruså/Padborg området
  • Udvikling af samarbejdet mellem skole og det lokale erhvervsliv om innovation
  • Prioritering af sproglig undervisning, herunder ikke mindst tysk
  • Udnytte den grænsenære beliggenhed til samarbejde med skoler over grænsen
  • Fokusering på det gode, aktive liv