Torvecentret

Det centrale Padborg – med torvecentret i midten er Bov Lokalområdes center for dagligvarehandel, detailhandel og kultur. Her er en række dagligvarebutikker, specialbutikker, pub, apotek.

Centralt beliggende i nærheden af torvecentret ligger også områdets kulturhuse Bov Bibliotek, Aktivitetshuset, Valdemarshus og Oldemorstoft,  der fungerer som borgernes samlingssteder for hele lokalområdet.

Centret har en vigtig funktion for at fastholde og udvikle Bov Lokalområde som et sammenhængende område med egen identitet.

Samarbejdet i centret om f.eks. torvedage m.m. er et godt eksempel på det lokal arbejde for at fastholde og sikre udvikling.

Udviklingen af internethandel og grænsehandelen har ændret rammerne for butikkerne i centret – og i hele Bov Lokalområde. Det er derfor vigtigt at udvikle centret og butikkerne her og fastholde placeringen af kulturhusene.

Veje hertil kunne være:

  • At arbejde for at samle og styrke aktiviteterne i centret
  • At udvide samarbejdet om fælles aktiviteter i centret, som f.eks. gourmet dage, der blev arrangeret i weekenden 4. og 5. oktober
  • At skiltningen, som viser hen til området blev styrket
  • At der sættes fokus på kulturarrangementer i et samarbejde mellem center og kulturhuse, som f.eks. en kulturdag med involvering af områdets foreninger.