Forside

BOV Lokalområde (Lyreområdet)

Bov Lokalområde dækker et område i den sydøstlige del af Aabenraa Kommune. Området strækker sig fra Frøslev Plantage i vest, til Rønshoved i øst. Mod syd grænser Bov Lokalområde i vest op til grænsen mellem Danmark og Tyskland, og mod øst op til Flensborg Fjord.

Bov Lokalområde dækker over en klynge af byer, hver med deres særlige kendetegn. Byerne deler fælles infrastruktur som skoler, fritidstilbud og handel.

Visionen er, at Bov Lokalområde skal være et af de mest attraktive steder i Danmark et bo, arbejde og komme som turist.

På mange områder er forudsætningerne gode: Vi har en smuk og mangfoldig natur, en fantastisk historie, gode fritidstilbud, gode kulturtilbud i lokalområdet eller i nærliggende byer i Danmark og Tyskland. – Se flere billeder af området her.

Området har siden den nye grænse mellem Danmark og Tyskland blev etableret i 1920 været et vækstområde for private virksomheder. En vækst skabt af beliggenheden ved grænsen.

Det har særligt været transport og handel, der har karakteriseret udviklingen, sådan er det fortsat. Væksten inden for de to erhverv, har skabt nye iværksættere inden for andre fagområder, fx serviceerhverv.

Grænsen og nærheden til Tyskland betyder helt unikke muligheder for uddannelse, oplevelser og sameksistens i regionen. Fx er der universitetet og uddannelsesinstitutioner i øvrigt på begge siden af grænsen. For unge kan det betyde nye spændende muligheder i et internationalt miljø.

Om Bov Lokalråd

Bov Lokalråd blev dannet april 2014. Den overordnede opgave er at understøtte vækst og udvikling i Bov Lokalområde.

Hvis du også brænder for mere udvikling og fællesskab kan kontakte din lokalforening.

Der er til nu blevet stiftet 3 lokalforeninger som arbejder med at styrke fælleskabe, forskellige projekter og udvikling i deres nærområde.

Lokalforeningen for Kollund, Sønderhav og RønshovedLokalforeningen Frøslev-Padborg og Lokalforeningen for Bov–Smedeby-Kruså

og vi arbejder på at få stiftet en forening der vil arbejde med området Bov, Smedeby og Kruså

 

Værdigrundlaget

Vi vil binde vores område bedre sammen – såvel fysisk som socialt. Vores område vælger man til.

Vores styrker nu og i fremtiden, et aktivt og sundt miljø for alle, smuk natur, levende kultur og et blomstrende lokalfunderet erhvervs- og uddannelsesmiljø. Vi vil favne internationalt og samarbejde på tværs.