Forside

BOV Lokalområde (Lyreområdet)

Bov Lokalområde dækker et område i den sydøstlige del af Aabenraa Kommune. Området strækker sig fra Frøslev Plantage i vest, til Rønshoved i øst. Mod syd grænser Bov Lokalområde i vest op til grænsen mellem Danmark og Tyskland, og mod øst op til Flensborg Fjord.

Bov Lokalområde dækker over en klynge af byer, hver med deres særlige kendetegn. Byerne deler fælles infrastruktur som skoler, fritidstilbud og handel.

 

Om Bov Lokalråd

Bov Lokalråd blev dannet april 2014. Den overordnede opgave er at understøtte vækst og udvikling i Bov Lokalområde.

Hvis du også brænder for mere udvikling og fællesskab kan kontakte din lokalforening.

Der er til nu blevet stiftet 3 lokalforeninger som arbejder med at styrke fælleskabe, forskellige projekter og udvikling i deres nærområde.

Lokalforeningen for :

Kollund, Sønderhav og Rønshoved

Lokalforeningen Frøslev-Padborg

Lokalforeningen for Bov–Smedeby-Kruså

 

 

Formålet med lokalrådet er :

– at arbejde for områdets udvikling, sammenhold, identitet og trivsel, herunder tage initiativ til gennemførelse af nye tiltag til styrkelse af lokalområdet,

– at være sparringspartner for foreninger, erhverv og institutioner, – at repræsentere området i forhold til kommunen og andre myndigheder, samt være høringspart i forbindelse med offentlig plan aktivitet,

– at deltage i kommunale arbejdsgrupper og ad-hoc udvalg, – at assistere eller henvise til relevant hjælp for lokale aktiviteter af betydning for lokalområdet,

– at være ansvarlig for forvaltning af evt. fællesmidler, der gives til lokalområdet samt midler, som modtages efter ansøgning,

– at arrangere borgermøder med henblik på at sikre den direkte dialog med lokalområdets beboere.

Værdigrundlaget

Vi vil binde vores område bedre sammen – såvel fysisk som socialt. Vores område vælger man til.

Vores styrker nu og i fremtiden, et aktivt og sundt miljø for alle, smuk natur, levende kultur og et blomstrende lokalfunderet erhvervs- og uddannelsesmiljø. Vi vil favne internationalt og samarbejde på tværs.