Læring og uddannelse

I området er der tre Folkeskoler, Lyreskovskolen og Kollund Skole samt Aabenraa Specialskole for elever med behov for vidtgående specialundervisning, Fjordskolen.

Udover de kommunale skoler er der det tyske mindretals skole Deutsche Schule Pattburg, friskolen Grænseegnens friskole, Efterskolen Frøslevlejrens Efterskole samt Julemærkehjemmet Fjordmark. Alle Skoler har egen hjemmeside hvor der er mange flere oplysninger at hente.

Folkeskoler mm.

 

Andet

10 Aabenraa (10 klasse)

Produktionsskolen meritten

Almen gymnasier og HF

Alssundgymnasiet Sønderborg

Sønderborg Statsskole

Aabenraa Statsskole

 

Aftenskoler

https://bov-aftenskole.dk

https://aof.dk/afdeling/aof-syd-padborgbov

https://lof.dk/vadre

Musikalsk Aftenskole

 

Erhvervsuddannelser og læreranstalter i Grænseregionen

Business College Syd

IBC

www.ibc.dk

EUC syd

https://www.eucsyd.dk

VUC syd

https://vucsyd.dk

Erhvervsakademi Sydvest, EASV

https://www.easv.dk/da/

UC syd

Fx sygeplejerske, folkeskolelærer

https://www.ucsyd.dk

SOSU syd

https://www.sosusyd.dk

IBA, Erhvervsakademi Kolding

www.iba.dk

Syddansk Universitet, SDU

SDU åbnede dørene for de første studerende i Odense i september 1966, og siden da er det gået stærkt. Der er nu fem fakulteter med omkring 30.000 studerende, heraf mere end 15 % fra udlandet, og knap 4.000 ansatte fordelt på hovedcampus i Odense samt regionale campusser i Slagelse, Kolding, Esbjerg og Sønderborg og København.

 

Erhvervsuddannelser og læreranstalter i Nordtyskland

IHK Flensburg

I Tyskland har IHK, Industrie und HandelsKammer, på landsplan en del af ansvaret for gennemførelse af det såkaldte duale uddannelsessystem. Duale uddannelser er uddannelser, hvor uddannelsen gennemføres som en praktisk del i virksomhederne og en teoretisk del, som gennemføres på skoler. Som grundlag for en uddannelse, indgås en uddannelsesaftale mellem eleven, virksomheden og uddannelsesinstitutionen. Det er IHK, som formidler og administrerer uddannelseskontrakterne.

IHK systemet i Tyskland har videre en vigtig rolle ved udvikling og kvalitetskontrol af uddannelsessystemet: Der udvikles landsdækkende uddannelsesplaner for den teoretiske del af alle de uddannelser, som udbydes i det duale system, og der gennemføres landsdækkende eksaminering af de studerende på de samme dage hele Tyskland, ligesom det er de samme opgaver de studerende skal løse ved de skriftlige prøver i hele Tyskland. IHK har ansvaret for gennemførelse af eksaminerne, og IHK stiller sammen med medlemsvirksomhederne et censorkorps til rådighed for eksamineringen. I Nordvesttyskland sker dette i et samarbejde mellem IHK Kiel og IHK Flensborg.

Wirtschaftsakademi – Schleswig-Holstein, WAK,

er en uddannelsesinstitution under IHK, som udbyder uddannelser. WAK har grundlæggende to hovedfunktioner:

Støtte til svage elever

Et efteruddannelsestilbud på bachelor og masterniveau til hhv. Teknischer Betriebswirt IHK eller Betrieswirt IHK. Grundlaget for begge uddannelser er en erhvervsuddannelse og efterfølgende erhvervserfaring.

RBZ Eckener-Schule Flensburg   

Skolen er som den eneste i Schleswig-Holsten godkendt til uddannelse af erhvervschauffører.

Chaufføruddannelsen er en dual uddannelse, med kombination af erhvervspraktik og skoleophold. Uddannelsen er 3 årig med 13 skoleuger pr år. Der uddannes ca. 20 personer om året fra skolen (både lastbil og buschauffører). Som for de øvrige erhvervsuddannelser er forudsætningen for, at den studerende starter, at der foreligger en uddannelsesaftale med en virksomhed.

Städtische Handelslehranstalt, HLA Flensburg

HLA Flensburg er en erhvervsøkonomisk uddannelsesinstitution. Skolen har uddannelse på to adresser i Flensborg. Skolen udbyder erhvervsgymnasial uddannelse og erhvervsfaglige uddannelser (som del af duale uddannelser). Heraf to, som er relevante i forhold til logistik:

Uddannelsen som ”Fachkraft für Lagerlogistik” er 2 årig.

Uddannelsen som Kauffrau/kaufmann für Spedition und Logistikdienstleistung er 3-årig.

Flensburg Fachhochschule

Flensborg Fachhochschule har i alt ca. 3.500 studerende. Hovedparten af de studerende tager en bacheloruddannelse. Uddannelsen er i dag 4-årig med 1 års praktikophold i en virksomhed. Fachhochschulen udbyder uddannelser inden for fagområderne teknik og virksomhedsøkonomi (wirtschaft).

Uddannelsen er på Flensborg ved at blive langt om efter fælles europæiske retningslinier til en 3-årig bachelor uddannelse. Desuden er Fachhohcschulen ved at etablere 2-årige masteruddannelser som overbygning på områder, hvor der vurderes at være særligt potentiale herfor. Der udbydes i dag 12 forskellige bachelor uddannelser og 5 masteruddannelser fra Fachhochshulen (teknik og virksomhedsøkonomi).

Inden for studiet virksomhedsledelse har de studerende mulighed for at specialisere sig inden for logistik og supply chain management.

Europa Universitet Flensburg

Europa universitet i Flensborg har knap 6000 studerende. Der udbydes bla uddannelser inden for pædagogik, miljøbeskyttelse ….

 

Padborg elevforum

Et super initiativ fik set dagens lys i 2018: PADBORG ELEV FORUM. 

Vi, i transportbranchen og de tilknyttede erhverv har for længst erkendt, at der skal mere til end gode overtalelsesevner og spændende elevpladser, for at ”lokke” nye elever til faget.
Derfor blev i 2018 skabt en platform, hvor eleverne kan mødes, hygge sig og udveksle erfaringer!

Ved hjælp af legoklodser fik de omkring 40 fremmødte elever på stiftende møde visualiseret deres forventninger til dette forum og der blev valgt et ELEVRÅD.