Udviklingsprojekter

Udviklingsprojekter

Lokalrådet for Bov Lokalområde ønsker at sætte fokus på udviklingsmuligheder og potentialer i Bov Lokalområde samt veje og midler til at skabe udvikling og vækst.

I et debatoplæg – listede Lokalrådet i 2014 8 fokuspunkter, hvor ny udvikling kunne skabe forudsætningen for Bov Lokalområdes vækst og udvikling i de kommende år.

Målet var, at oplægget og visionen skulle omsættes til en handlingsplan for udvikling af Bov Lokalområde i de kommende år.

Siden 2015 har Bov Lokalrådet udviddet listen, så handlingsplanen i dag er på 12 punkter:

 

Andre projekter: